PUSZKE Tikun Olam

קרן פושקע

קרן פושקע נוסדה כתגובה לצרכים החברתיים וכלכליים של הקהילה היהודית בפולין.

המטרה של פושקע היא לצבור כספים לעזור ולסייע באופן ישיר לילדים ולמשפחות בקהילתינו שהינם נזקקים לעזרה: מצרכים בסיסיים עד לארגון פעילויות לילדים מחוננים וסבסוד אירועים וטיולים לחברי הקהילה המאפשרים את השתלבות הקהילה.

עם פרוץ המלחמה באוקראינה בחודש פברואר 2022, קרן פושקע הצטרפה למאמצים הקהילתיים לעזור לחברי הקהילה היהודית האוקראינית שנאלצו להיות פליטי מלחמה ושברחו לתחום פולין.

אנו בפושקע מאמינים שתיקון עולם הוא יסוד הזהות היהודית. זאת לא משימה קלה ואנו יודעים שזה לא יקרה בין רגע. אך אנו מאמינים באמונה שלמה שכולנו ביחד יכצוהולים לתקן את עולמינו – צעד אחר צעד, מצווה אחר מצווה.

הצטרפו אלינו להושיט יד עוזרת.

מה אנחנו עושים

  • עוזרים למשפחות יהודיות פולניות הנזקקים לסיוע

  • מסבסדים פעולות, טיולים ומחנות קיץ וחורף בשביל ילדים

  • מארגנים מבצעי התרמה לאגור כספים למען חברי הקהילה

  • מסייעים לחברי קהילתינו החדשים שהגיעו מאוקראינה

איך אפשר לעזור

תרמו כספים

תרמו כספים

תמכו בפעולות חינוך

תמכו בפעולות חינוך

קנו ותרמו בגדי חורף

קנו ותרמו בגדי חורף

תמכו בטיפול רפוא

תמכו בטיפול רפוא

קנו ותרמו אביזרי ביה"ס

קנו ותרמו אביזרי ביה"ס

אמצו משפחת פליטים

אמצו משפחת פליטים

תמכו בפושקע

האם את/ה רוצה לתמוך בקרן פושקע? כל גרוש יקר לנו!

פרטי בנקאות:

BNP Paribas Bank Polska S.A.
2 Kasprzaka St.
01-211 Warsaw, Poland
SWIFT: PPABPLPK
IBAN: PL 39 1750 0012 0000 0000 3885 3139

PLN 39 1750 0012 0000 0000 3885 3139
USD 17 1750 0012 0000 0000 3885 3147
EUR 92 1750 0012 0000 0000 3885 3155

השותפים שלנו

JDC
JCC Warszawa
Jewish Community of Warsaw
Hillel Warszawa
Office of the Chief Rabbi of Poland
Paideia