Logo Fundacji Puszke

„If I am not for myself, who is for me?
And if I am only for myself, what am I?
And if not now, when?”

Hillel the Elder

Integracja środowiska żydowskiego

Card image cap

Programy i beneficjenci

Dofinansowanie kolonii i wczasów rodzinnych:

Camp ATID – letni obóz żydowski dla dzieci i młodzieży.
W programie warsztaty artystyczne, wycieczki, zajęcia z kultury żydowskiej, sport, taniec i wiele innych atrakcji. Dodatkowo przyjazna atmosfera i koszerna kuchnia.
Camp ATID to bezpieczny i ciekawy sposób na niepowtarzalne wakacje!

Międzynarodowy Obóz Żydowski w SZARVAS na Węgrzech
Uczestnicy obozu pochodzą z 24 krajów Europy, Ameryki i Azji. Program złożony jest z różnorodnych zajęć, m.in. sport, plastyka, tańce izraelskie, atrakcyjne programy wieczorne, a wszystko to w międzynarodowej żydowskiej atmosferze.

Wczasy dla rodzin z dziećmi w wieku 0-13 lat
W programie, zajęcia edukacyjne dla różnych grup wiekowych, zajęcia sportowe, wspólny Szabat.

Szabatony
Wyjazdy integracyjne dla młodzieży w wieku 12 – 17 lat oraz dla rodzin. W programie wspólne świętowanie Szabatu, dyskusje, gry integracyjne, dla chętnych studiowanie Tory.

Dofinansowanie kart JCC

Pomoc bezpośrednia

Card image cap

Programy i beneficjenci

Program pomocy bezpośredniej jest adresowany do żydowskich rodzin z dziećmi, które na skutek złej sytuacji ekonomicznej lub zdrowotnej nie są w stanie zaspokoić swych potrzeb jedynie własnymi siłami.

O pomoc mogą się ubiegać rodziny, które znalazły się w złej sytuacji ekonomicznej na skutek utraty pracy, choroby i związanych z nią wydatków, na leczenie lub rehabilitację, niepełnosprawności, niskich dochodów niezaspokajających podstawowych potrzeb rodziny lub wypadków losowych.

Pomoc oferowana jest w następujących formach:

  • edukacja – dofinansowanie do: opłat za przedszkole, żłobek, wyprawki szkolnej.
  • ochrona zdrowia – dofinansowanie do leczenia, rehabilitacji, szczepień ochronnych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.
  • zasiłki celowe – dofinansowanie do opłat za czynsz, ogrzewanie, energię elektryczną, do obiadów szkolnych, zakupu odzieży zimowej dla dzieci, zakupu lub napraw niezbędnych sprzętów domowych

Zdajemy sobie sprawę, że każda rodzina potrzebująca pomocy boryka się z różnorodnymi problemami dlatego gwarantujemy indywidualne i rzetelne podejście do każdego przypadku.

Sport

Card image cap

Programy i beneficjenci

Fundacja Puszke dofinansowuje obozy sportowe oraz zajęcia pozalekcyjne związane z aktywnością fizyczną.

Sport integruje, uczy zasad fair play, cierpliwości i wytrwałości, a przede wszystkim umiejętności społecznych.

Wspieramy młodych sportowców! Doceniamy upór, pasję i zdrową rywalizację.

Pomagamy poznać historię i osiągnięcia żydowskich klubów sportowych.

Rozwój dzieci

Card image cap

Programy i beneficjenci

Wspieramy rozwój dzieci bo to inwestycja w ich i naszą przyszłość.

Chcemy dotrzeć do tych najmłodszych, którzy są wyjątkowo uzdolnieni i poszukują możliwości dalszego rozwoju w różnych dziedzinach. Fundacja Puszke pragnie wspierać ich w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych m.in. poprzez przyznawanie stypendiów.

Chcemy też zadbać o te dzieci, które wymagają większej troski i zaangażowania. Postaramy się im pomóc w każdy możliwy sposób – poprzez dofinansowanie dodatkowych zajęć, zakup podręczników czy wsparcie psychologiczne.

©2019 Fundacja Puszke - Polityka Prywatności