PUSZKE dla Ukrainy

Fundacja PUSZKE włączyła się w pomoc na rzecz Ukrainy od pierwszych dni wojny wywołanej przez Rosję. Na początku były to wspólne działania wszystkich organizacji żydowskich i osób z nimi związanych koordynowane przez sztab kryzysowy złożony z przedstawicieli JDC, GWŻ, TSKŻ, Centrum Taubego oraz Fundacji PUSZKE. Z początkowego chaosu zaczęły się wyłaniać struktury systemu pomocy, które obejmowały w pierwszych trzech miesiącach pomoc na każdym polu, prowadzony był free shop dla uchodźców, gromadzone były leki i inne środki zaopatrzenia, które były wysyłane na Ukrainę, uchodźcy byli odbierani z granicy, zapewniano im transport oraz szukano noclegów. Z czasem działania zaczęły zmieniać charakter z doraźnych form pomocy na bardziej systemowe.

Od czerwca Fundacja skupiła się na pomaganiu żydowskim uchodźcom z Ukrainy w rozpoczęciu nowego życia w Polsce, tak aby Ci, którzy stracili swoje domy w Ukrainie mogli łatwiej integrować się w nowej społeczności, aby nowe wyzwania były dla nich łatwiejsze, życie powoli wracało do normy.

Dzięki grantom z JDC możliwe było otwarcie czterech programów pomocowych skierowanych i do tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji czy wracają do siebie, czy jadą dalej, jak i tych, którzy postanowili tu mieć swój nowy dom: SOS – Program Pomocy Kryzysowej, Housing, Winter Relief i Pomoc psychologiczna

Obecnie każdy uchodźca pochodzenia żydowskiego może się ubiegać o wsparcie z dwóch programów pomocowych:

  • Material Support Program (MSP; byłe SOS – Program Pomocy Kryzysowej) ma na celu udzielenie jednorazowej pomocy doraźnej na zakup podstawowych artykułów higienicznych, środków czystości, żywności (karty Biedronki), niezbędnej odzieży oraz na ochronę zdrowia.
  • Housing pomoc w wynajęciu mieszkania (od znalezienia mieszkania, poprzez podpisanie umowy, po dofinansowanie wynajmu).

Jak uzyskać pomoc?

1. Skontaktuj się z pracownicą socjalną – opowiedz/napisz pokrótce o swojej sytuacji

2. Pracownica socjalna wskaże, które dokumenty należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do Fundacji PUSZKE

3. Po otrzymaniu dokumentów, pracownica socjalna skontaktuje się i ustali następne kroki

 

Sprawozdanie:
Działania na rzecz ukraińskich uchodźców

w okresie 24.02.2022 24.02.2023